ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

Atıksu; İnsan faktörü sonucu oluşan gerek evsel gerekse endüstriyel olarak meydana gelen bir su kirliliğidir.

 • KENTSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ
  Şehir arıtmaları olarak tabir edilen kentsel arıtmalar, gerek biyoljik gerekse kimyasal arıtma olarak kurulmasının yanı sıra her ikisi birara da dakurulabilen yüksek kapasiteli ve betonarme yapılar olarak yer almaktadır. Bu tesislerin bütün ekipmanları tarafımızca imal edilmektedir.1
 • PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ
   Biyolojik paket arıtma, atıksuda kolloidal veya çözünmüş halde bulunan biyolojik olarak parçalanabilir maddelerin mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji kaynağı olarak kullanılmak suretiyle atıksudan uzaklaştırılması esasına dayanır. Atıksudaki organik maddeler; bakteriler tarafından parçalanarak sıvının içinde kalan biyolojik floklara veya gaz olarak atmosafere çıkan sabit inorganik bileşkenlere dönüştürülerek arıtma gerçekleştirilir. Daha az yer ihtiyacı olan sistemlerdir. Bu sistemler genelde 84-1000 kişiye kadar tek pakette arıtma sağlamaktadır. 2
 • KİMYASAL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ
  Kimyasal arıtmanın amacı, suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin kimyasal reaksiyonlarla çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesi yada kolloidal ve askıdaki maddelerin yumaklar oluşturarak çökeltil-mesi suretiyle giderilmesidir.slider2
 • GRİ SU ARITMA SİSTEMLERİ
  Gri su geri kazanım sistemi ile evsel atık suyun en az kirli olan kısmı, yani duştan, lavabodan, küvetten gelen (foseptik atığı içermeyen) su tekrar kullanılmak üzere arıtılmaktadır. Bazı özel durumlarda çamaşır makinesi ve mutfaktan atılan suda gri suya dahil edilerek geri kazanımı sağlanabilir. Gri suyun arıtılmasını diğer sistemlerle kıyaslandığımız zaman daha hızlı ve kısa bir sürede ve daha az maliyetli bir şekilde arıtmak mümkündür. Ayrıca elde ettiğimiz arıtılmış suyun kalitesi de çok daha hijyenik olmaktadır. Arıtılmış gri suyun kulanım suyu olarak kullanılması su kaynaklarının korunmasına katkı sağladığı gibi doğadaki su dengesi üzerinde de pozitif etkileri vardır.gri-su-aritma

Close