İÇME SUYU ARITMA SİSTEMLERİ VE FİLTRASYON SİSTEMLERİ

Daha çok içme suyuna yönelik olan içme suyu arıtma sistemleri, gerek yüzey suları, gerek kuyu suları ve gerekse de kaynak sularının arıtılarak istenilen kriterlere uygun hale getirilerek kullanılması amaçlanmaktadır.

 

 • KUM FİLTRE SİSTEMLERİ
  Su içerisinde bulunan tortu ve partiküller suda kirliliğe ve bozuk bir görüntüye yol açar. Tesisat ve makinelerde tıkanmalara neden olur. İçme ve kullanıma uygun olmaz. Bu problemin ortadan kaldırılması, çok katmanlı filtreler ile mümkündür. Ful otomatik olan bu sistem suyunuz 15 micron seviyesine kadar tortu ve partiküllerden arındırabilir.      

  9

 • KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ
  Aktif karbon sistemimiz sularda bulunan deterjan, klorlu bileşikler, sentetik boyalar, radyoaktif maddeler, THM, organik kirlilikleri ve daha birçok zehirli maddeyi ve gazı tutmak için kullanılır.

  15

 • YUMUŞATMA SİSTEMLERİ
  Tekli ve tandem(çiftli) olamak üzere iki çeşit kullanılan su yumuşatma sistemleri, Su içerisinde çözünen kalsiyum ve magnezyum iyonları suyun sertliğini belirler. Sert sular tesisatlarda su kullanan makinalarda ve ısıtma sistemlerinde kireçlenmeye sebep olur. Bunun sonucunda su tüketimi, enerji ve temizlik malzemesi tüketimi artar. Yeterli temizlik sağlanamaz. Isı iletimi engellenir. Su yumuşatma işlemi (kalsiyum ve magnezyum iyonlarının tutulması) iyon değiştirici katyonik reçine ile yapılır. Reçinenin doyması halinde sodyum klorür(Tuz) ile otomatik olarak rejenere edilip yeniden kullanıma hazır hale getirilir.

  11

 • REVERS OZMOZ SİSTEMLERİ
  Bu sistem yüksek basınç altında suyun yarı geçirgen özellik taşıyan membran yardımıyla % 92 – 98 oranında içindeki katı maddeleri, mineralleri ve mikroorganizmaları da ortamdan uzaklaştırarak içme suyu eldesi sağlar. İlaç sanayi, hemodiyaliz merkezleri, laboratuarlar, cam yıkama, kimya prosesleri, buhar tesisleri, içme suyu tesisleri, içme suyunun olmadığı yerlerde deniz suyundan içme ve kullanma suyu elde etmeye kadar, bu teknolojide yüksek kalitede su üretmektedir.

  reverse

 • DEMİR-MANGAN ARITMA SİSTEMLERİ
  Sularda çözünmüş halde bulunan demir ve mangan sarımsı kahverengi bir bulanıklığa sebep olur. Demir ve mangan minerallerinin, belirli değerlerin üzerine çıkması durumunda ve özel proseslerde, su ile çalışan makinelerin, tesisatın vb. sistemlerin zarar görmemesi için sulardan uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu durum özellikle tekstil, deri, gıda, kâğıt ve plastik endüstrisinde istenmeyen sonuçlara sebep olur.

  13

 • ARSENİK ARITMA SİSTEMLERİ
  Su içerisinde bulunan arsenik, bir ağır metal olup sağlığa olan ciddi zarar vermektedir. Bu tür kirliliğe sahip suların gerek arsenik medyası ile gereksede kimyasal dozajlama sistemleri ile suda bulunan arseniğin filtrasyonu ile arıtma gerçekleştirilerek arseniğin sudan uzaklaştırılması sağlanmaktadır.

  9

 • AĞIR METAL ARITMA SİSTEMLERİ
  Su yun içerisinde bulunan Alüminyum gibi ağır metallerin sudan uzaklaştırılması için dizayn edilen filtrasyon sistemleridir.

  15

 • DOZAJLAMA VE DEZENFEKSİYON ÜNİTELERİ
  Dozajlama üniteleri, her türlü kimyasal kullanımının otomatik olarak geçekleştiği sistemlerdir.

  Dezenfeksiyon Sistemleri iki şekilde gerçekleşmektedir. Birincisi kimyasal ile ikincisi Ultraviyole ile sağlanmaktadır. En çok kullanılan dezenfeksiyon kimyasalı klordur.

  Klor; Suyun dezenfeksiyonu için karıştırılması gereken klorun miktarı, önce suyun klorla yükseltgenebilen ve klor absorbe eden maddelerin miktarına bağlıdır. Çünkü hemen tüm sular kimyasal doğaları gereği klor bağlayan maddeleri içerirler. Bu maddeler (II), mangan (II), sülfüt, nitrit iyonları ve organik maddelerdir. Bu maddelerin klor harcaması suyun klor bağlama yeteneği (Klor gereksinmesi) olarak deyimlenir. Mikropların öldürülmesi için bu klor bağlama yeteneğinden biraz fazla klor verilmesi gerekir ve serbest klorun belirli bir süre su ile temasda kalması mikropları öldürmek için gereklidir, bu zamanın aşılması gerekir. Suyun yalnız mikroplarını öldürmek için gereken klor miktarı pek azdır. Kloru bağlayan maddelerin harcayacakları klordan başka, yani klor bağlama yeteneği dışında yalnız mikroplan öldürmek için suyun litresine 0,1 - 0,- mg klor yeterlidir. Su ne kadar temiz olursa harcanacak klor da o kadar az olur. Bulanık suların klor ile dezenfeksiyonu tam olmaz. Mikroplar bulanıklığı veren maddeler tarafından örtülerek klordan etkilenmez duruma girerler. Onun için klorlanacak suların ya kendiliklerinden temiz, berrak sular olması veyahut süzülme ve çöktürme eylemleriyle berraklaştırılmış olmaları gerekir.

  UV ile dezenfeksiyon ise; U.V. Yani morötesi dalgalar, kaynağı atomun iç elektronlarının yer değiştirmesidir. Ark lambası içine Hg, Xenon veya H2 konulursa Ultra Viyole ışınları elde edilir. Su sterilizasyonunda çalışırken camlar mutlaka kuartz olmalıdır. Adi cam bu ışınları tutar. Yaydığı enerji yaklaşık 106 Jul / mol kadardır. Bu enerji temas ettiği noktalarda patojen, mikrop, küf, virüs, değişik mikroorganizmaların DNA’sının zincir helix yapısının bozarak yok olmasına sebep olur.

  17

 

 

 

 

Close